2011-05-23 14:21 #0 av: penphotography

Precisionens bedömningar är inte alltid helt lätta att förstå. Här får du en guide som hjälper dig till seger.

Förutom i propositionen står det även på banskissen vilken bedömning klassen har. På banskissen står även banans längd, maxtid, vilket tempo du måste köra i för att klara maxtiden samt vilka portar som ska köras. Därför är det viktigt att studera banskissen ordentligt.

Bedömning A innebär att alla ekipage som har lika många fel och som har klarat maxtiden blir likaplacerade.

Bedömning A med Idealtid innebär att du ska köra så nära idealtiden som möjligt. Plus eller minus fyra sekunder är tillåtet men alla sekunder utöver det ger ett straff för varje påbörjad fyrasekunders period.
Ekipaget som har lägst antal straff på portar och i tid vinner.
Idealtiden räknar du ut genom att ta maxtiden minus tio procent.

Bedömning A:0 är vanlig i högre klasser och innebär att du kör på tid redan från början. Som en omkörning fast hela banan. Det ekipage som har lägst antal fel och kortast tid vinner.

Bedömning A 2 Faser innebär att du påbörjar omkörningen automatiskt när du går i mål i grundomgången. Om du inte klarat första fasen (grundomgången) felfritt så kommer domaren att blåsa av dig under fas två (omkörningen). Fas två kan bestå av både nya portar och portar som du redan kört under fas ett. I fas två får avståndet mellan portarna vara fem centimeter smalare än klassens ursprungliga mått.
Vinner gör det ekipage som har lägst antal fel i båda faserna och snabbast tid i fas två.

Källa: TR V

Text och bild: Pernillha Engström