2011-10-26 10:42 #0 av: blacksmithfarm

Hur stor är en dressyrbana för körning? Hur gör jag om jag vill mäta upp en egen dressyrbana att träna på? För körning finns det två storlekar på dressyrbanan. 40*80 och 40*100.

40*80
Banan har bokstäverna A, K, E, H, C, M, B, F som sitter runt banan i medsols ordning. En ramsa man kan lära sig för att läggare komma ihåg ordningsföljden på bokstäverna är: All King Edwards Horses Can Manage Big Fences.

C är placerat mitt på den ena kortsidan, och A på den andra. E och B är placerade mitt på varsin långsida och K, H, M och F placeras 10m från hörnet.

Men, vänta lite nu, visst glömde jag några bokstäver? Jo, på medellinjen finns X, som är mitt i banan, samt G och D. G sitter 10m från C och D 10m från A. Nu är alla bokstäverna med.

40*100
På denna banan tillkommer det några fler bokstäver, S, I, R, V, L, P. S, I och R placeras mellan resp E-H, X-C och M-B, medan V, L och P placeras mellan resp. K-E, D-X och B-F. Ordningsföljden medsols blir då: A, K, V, E, S, H, C, M, R, B, P, F.

F, H, M och K placeras 10 m från vardera hörn, därefter är det 20m mellan bokstäverna på långsidorna.

Alkohol Kan Väl Ej Skada Hästen?
Cyklar Man Rakt Blir Polisen Förvånad!

Hur mäter man raka hörn?
Använd dig av Pythagoras sats, a2+b2=c2.
Mät från hörnet 20m på långsidan och 15m på kortsidan, avståndet mellan de båda punkterna ska vara 25m, då är hörnet rakt.

20*20=400
15*15=225
25*25=625
400+225=625

Anledningen att mäta 15, 20 och 25 meter är att ju längre man mäter desto lättare är det att få det rakt, mäter man för kort så kan det bli fel i alla fall. Men visst kan man mäta 3, 4 och 5 meter också.